آخرین مقالات

هیدروپس آندولنفاتیک
وبلاگ

هیدروپس آندولنفاتیک ثانویه

هیدروپس آندولنفاتیک ثانویه هیدروپس آندولنفاتیک یک اختلال در دستگاه حفظ تعادل (سیستم وستیولار) واقع در گوش داخلی به شمار می رود. در زبان انگلیسی نام

ادامه مطلب »
تاثیر ژنتیک بر شنوایی
وبلاگ

تاثیر ژنتیک بر شنوایی

تاثیر ژنتیک بر شنوایی برخی از انواع ناشنوایی و کم شنوایی ارثی یا مادرزادی هستند. به طور کلی، چنین به نظر می رسد که حدوداً

ادامه مطلب »
بیماری خود ایمنی گوش
وبلاگ

بیماری خود ایمنی گوش

بیماری خود ایمنی گوش بیماری خود ایمنی گوش یک بیماری نادر به شمار می رود. این بیماری می تواند به سرعت باعث افت شنوایی شود.

ادامه مطلب »
بیماری حرکت
وبلاگ

بیماری حرکت

بیماری حرکت برخی افراد در سفر زمینی، مسافرت هوایی یا هنگام سفر دریایی دچار حالت تهوع، عرق سرد و شاید سرگیجه می شوند. پس بیماری

ادامه مطلب »
آب آمدن از گوش
وبلاگ

آب آمدن از گوش

آب آمدن از گوش هر مایعی که از گوش خارج شود، در حکم ترشحات گوش قرار می گیرد. جرم گوش در حقیقت، نوعی روغن است

ادامه مطلب »
انواع ترشح گوش
وبلاگ

انواع ترشح گوش

انواع ترشح گوش خروج ترشح گوش می تواند نشانه چندین بیماری یا شرایط پزشکی مختلف باشد. از روی نوع ترشح گوش تا حدودی زیادی می

ادامه مطلب »
خونریزی گوش
وبلاگ

خونریزی گوش

خونریزی گوش عوامل متعددی وجود دارند که می توانند باعث جاری شدن خون از گوش شوند. عفونت گوش و ضربه مستقیم دو عامل مهم ایجاد

ادامه مطلب »