نوبت دهی دکتر کوهی

ساعات  حضور دکتر کوهی در مطب یکشنبه و چهارشنبه ساعت 15 الی 19

برای گرفتن نوبت در روز و ساعت موردنظر کلیک نمایید.

رزرو نوبت در سایت بقراط در صورت عدم وجود ظرفیت خالی در سامانه نوبت دهی دکتر کوهی