کاشت حلزون

کاشت حلزون

پروتز حلزون گوش یک دستگاه الکترونیکی است که می تواند تا حدود زیادی ناشنوایی و کم شنوایی را جبران و درمان کند. این دستگاه به خصوص در بیمارانی که دچار افت بسیار زیاد شنوایی شده اند، بخش گوش داخلی آنها آسیب جدی دیده است و دیگر دستگاه های کمک کننده به حس شنوایی یا همان سمعک نمی توانند به آنها کمک نماید، کاربرد دارد.

برخلاف سمعک ها که صدا را تقویت کرده و در جایی از گوش (به طور معمول داخل مجرای گوش) پخش می کنند، دستگاه حلزون گوش همه بخش های آسیب دیده را دور می زند. این دستگاه صدا را دریافت می کند و آن را به صورت یک سیگنال الکتریکی به عصب شنوایی در انتهای گوش داخلی ارسال می نماید.

مغز سیگنال های دریافتی از راه اعصاب شنوایی را تعبیر می کند. شکی نیست که فرد نخواهد توانست صداها را همانند آنچه در حالت طبیعی شنیده می شد بشنود اما با صرف وقت و انرژی و شرکت مداوم در جلسات آموزشی و فیزیوتراپی شنوایی به تدریج فرد خواهد توانست به این امر عادت کند و به یک زندگی عادی و تعامل اجتماعی دوباره دست یابد.

در این نوشتار با مباحث زیر اطلاعات مهم علمی با شما در میان گذاشته خواهد شد.

کاشت حلزون چیست؟

دستگاه حلزون گوش یک دستگاه ظریف اما پیچیده الکترونیکی است. این دستگاه امواج صدا را از محیط پیرامون فرد دریافت می کند و به صورت سیگنال الکتریکی به اعصاب شنوایی منتقل می کند.

دستگاه حلزون گوش شامل دو بخش است:

 • بخش خارجی که در بیرون بدن قرار می گیرد و
 • بخش داخلی که در زیر پوست سر و همچنین در گوش داخلی و نزدیکی آن کار گذاشته می شود

بخش خارجی دستگاه حلزون گوش در پشت لاله گوش و روی سر قرار می گیرد. این بخش یک میکروفون دارد و صدا را از محیط دریافت می کند. امواج صوتی دریافتی توسط مدار دیجیتالی که در این بخش از دستگاه قرار دارد، مورد پردازش قرار می گیرد. سپس سیگنال حاصل از این پردازش به بخش داخلی دستگاه حلزون گوش منتقل می شود.

بخش داخلی شامل یک قسمت گیرنده است. این گیرنده طی عمل جراحی کاشت حلزون گوش، زیر پوست سر در محلی پشت لاله گوش کار گذاشته می شود. یک سیم نازک به همراه الکتوردهای کوچک آن در محل حلزون، در گوش داخلی قرار داده می شود. این بخش سیگنال را از گیرنده به اعصاب شنوایی، در محل گوش داخلی منتقل می نماید.

بنابراین، تشریح شد که چگونه امواج صوتی توسط بخش خارجی دستگاه حلزون گوش دریافت شده و درنهایت، به اعصاب شنوایی انتقال می یابد. سیگنال های الکتریکی توسط اعصاب شنوایی به مغز می رسند. منطقه حس شنوایی در مغز وظیفه تفسیر این سیگنال ها و ایجاد حس شنوایی را بر عهده دارد.

سیگنال های ارسالی حاصل از کاشت حلزون گوش با سیگنال های طبیعی متفاوت است. به همین دلیل نمی توان انتظار داشت که صداهای شنیده شده توسط دستگاه حلزون گوش، با گوش طبیعی همسان باشد.

خطرات کاشت حلزون

 با وجود این، پس از مدتی تمرین و آموزش و فیزیوتراپی شنوایی، تجربه شنوایی فرد روز به روز بهتر می شود. پس از مدتی فرد می تواند به خوبی متوجه صداهای محیطی شود و در مکالمه به جای اتکا به لب خوانی از صداهای افراد و حس شنوایی استفاده نماید.

پس متوجه می شویم که این دستگاه در نهایت، باعث می شود فرد حس شنوایی خود را بازیابد و شنیدن اصوات و مکالمات و درک آنها را تجربه نماید.

تفاوت کاشت حلزون و سمعک

کاشت حلزون گوش تفاوت های بنیادی با سمعک دارد. سمعک مانند یک تقویت کننده صدا عمل می کند. به عبارت دیگر، سمعک امواج صوتی را از محیط دریافت می کند و آنها را تشدید می نماید. سمعک هیچ ارتباطی با اعصاب شنوایی ندارد و به همین دلیل در درک اصوات و تعبیر آنها به فرد کمکی نمی کند. اگر فردی با وجود داشتن سمعک و تنظیمات صحیح آن، نمی تواند امواج صوتی را حس یا درک نماید، شاید وقت آن فرا رسیده باشد که با پزشک معالج برای کاشت حلزون گوش مشورت نماید. کاشت حلزون گوش، در صورت تنظیم آن در بهترین حالت ممکن و پایبندی بیمار به طی جلسات آموزشی برای مدتی که شاید طولانی باشد، می‌تواند برخی از بزرگسالان را دوباره به دنیای صدا و زندگی اجتماعی به صورت طبیعی برگرداند. البته کاشت حلزون گوش در کودکان و نوزادان هم کاربرد دارد. کاشت به موقع حلزون در نوزادان و کودکانی که به دلیل مسائل مادرزادی از قدرت شنوایی لازم محروم مانده اند می تواند شنیدن را به سایر حواس آنها بیفزاید و آنها را برای سخن گفتن و یادگیری ادای واژه ها آماده نماید.

چرا یک فرد ممکن است به کاشت حلزون گوش نیاز پیدا کند؟

کسی که قدرت شنوایی خود را به شدت یا به طور کامل از دست داده است و برای درک کلام دیگران به لب خوانی اتکا دارد، ممکن است مورد خوبی برای کاشت حلزون گوش باشد. ممکن است خود فرد کم شنوا یا ناشنوا یا کارشناس شنوایی سنجی کاشت حلزون گوش را توصیه کند اما نظر نهایی را در این مورد، پزشک متخصص جراحی گوش و حلق و بینی به فرد می دهد.

در اغلب موارد، افراد زیر برای کاشت حلزون گوش کاندیدهای مناسبی به شمار می روند:

کاشت حلزون گوش ممکن است در دو نوع صورت گیرد:

کاشت حلزون گوش چقدر در شنوایی فرد موثر است؟

این قضیه که کاشت حلزون گوش تا چه حد می تواند در افزایش قدرت شنیداری به افراد کمک کند، از یک فرد به فرد دیگر تفاوت می کند. بیشتر افرادی که حلزون گوش برای آنها کار گذاشته می شود، ظرف چند روز پس از آن که دستگاه حلزون گوش روشن می شود، صداها را بیشتر و بیشتر می شنوند و حس آگاهی آنها نسبت به محیط و صداهای آن به تدریج افزایش می یابد. شایان ذکر است که به طور معمول سه تا شش هفته پس از عمل جراحی کاشت حلزون گوش، دستگاه حلزون روشن می شود. کودکانی که به صورت مادرزادی ناشنوا متولد می شوند، امکان بهره برداری از این دستگاه کمک شنوایی را دارند. دسته دیگر افراد جوان یا سالخورده ای هستند که بر اثر عواملی همچون ژنتیک یا عوارض دیگر حس شنوایی خود را از دست داده اند.

cochlear-implantation

پس از روشن شدن دستگاه حلزون گوش، درک کلمات و سخنان به زمانی بیشتر و آموزش مداوم نیاز دارد. میزان درک کلمات نزد این بیماران در طول مدت شش ماه به طور چشمگیری بهبود می یابد. برخی از افراد در طول این مدت پیشرفت بیشتری دارند و بعضی افراد کمتر یشرفت می کنند. برای تقویت درک کلام در برخی از دریافت کنندگان دستگاه حلزون گوش، فیزیوتراپی شنیداری یا آموزش های شنوایی لازم خواهد بود.

آیا کاشت حلزون گوش برای شما مناسب است؟

این قضیه که کاشت حلزون گوش تا چه حد می تواند در افزایش قدرت شنیداری به افراد کمک کند، از یک فرد به فرد دیگر تفاوت می کند. بیشتر افرادی که حلزون گوش برای آنها کار گذاشته می شود، ظرف چند روز پس از آن که دستگاه حلزون گوش روشن می شود، صداها را بیشتر و بیشتر می شنوند و حس آگاهی آنها نسبت به محیط و صداهای آن به تدریج افزایش می یابد. شایان ذکر است که به طور معمول سه تا شش هفته پس از عمل جراحی کاشت حلزون گوش، دستگاه حلزون روشن می شود.

پس از روشن شدن دستگاه حلزون گوش، درک کلمات و سخنان به زمانی بیشتر و آموزش مداوم نیاز دارد. میزان درک کلمات نزد این بیماران در طول مدت شش ماه به طور چشمگیری بهبود می یابد. برخی از افراد در طول این مدت پیشرفت بیشتری دارند و بعضی افراد کمتر یشرفت می کنند. برای تقویت درک کلام در برخی از دریافت کنندگان دستگاه حلزون گوش، فیزیوتراپی شنیداری یا آموزش های شنوایی لازم خواهد بود.

آیا کاشت حلزون گوش برای شما مناسب است؟

کاشت حلزون

اگر در این تصمیم شک دارید که اکنون برای کاشت حلزون گوش اقدام کنید یا آن را به زمانی دیرتر موکول نمایید، لازم است این نکته را مطالعه کنید. هر چه مدت ناشنوا ماندن یک فرد بیشتر طول بکشد، احتمال تاثیر کاشت حلزون گوش در وی کمتر خواهد بود.

بهتر است با توجه به همه مواردی که پزشک معالج در نظر می گیرد در نخستین فرصت ممکن نسبت به کاشت حلزون گوش اقدام شود. با کاشت موفقیت آمیز حلزون گوش و طی کردن دوره بازتوانی شنیداری می توان امیدوار بود که بیمار به توانایی های زیر دوباره دست پیدا کند:

 • شنیدن و درک صداهای محیطی گوناگون مانند صدای پای افراد هنگام قدم برداشتن، صدای بسته شدن یا باز شدن در، یا صدای زنگ تلفن
 • درک سخنان افراد با نیاز کمتر به لب خوانی
 • شنیدن و درک سخنان از راه تلفن و تماس صوتی
 • تماشا و لذت بردن از ویدیوها بدون نیاز به زیرنویس یا زبان علائم و اشاره
 • گوش سپردن به موسیقی

شاید بهتر باشد پیش از این که به کاشت حلزون گوش فکر شود، به حقایق زیر توجه شود. درک حقایق زیر کمک می کند افراد بتوانند به عنوان یک بیمار بهتر تصمیم گیری نمایند.

 • استفاده بردن از کاشت حلزون گوش به مدتی زمان برای آموزش و شاید بازتوانی پس از عمل جراحی نیاز دارد. در طول این زمان، فرد باید چگونگی مراقبت از دستگاه را یاد بگیرد. بازتوانی و آموزش شنیداری به فرد کمک می کند تا چگونگی تعبیر سیگنال های الکتریکی تازه را بهتر یاد بگیرد و از آنها به نحو بهتری در ارتباطات کلامی با سایرین به کار بگمارد. همه این آموزش ها و جلسات بازتوانی برای این است که از کاشت حلزون بیشترین فایده نصیب بیمار گردد. مدت زمان و تناوب و تکرار جلسات آموزش و بازتوانی از یک فرد به فرد دیگر متغیر است. مدت و تکرار آموزش ها به اهداف فرد از حس شنوایی و میزان پیشرفت نسبت به جلسه پیشین بستگی دارد.
 • کاشت حلزون گوش حس شنوایی به حالت طبیعی و قبلی برنمی گرداند. درصد بسیار کمی از بیماران ممکن است با وجود جراحی موفق کاشت حلزون، هیچ پیشرفتی در قدرت شنوایی خود احساس نکنند.
 • احتمال این وجود دارد که پس از کاشت حلزون گوش، باقیمانده قدرت شنوایی گوش در سمتی که عمل جراحی صورت می پذیرد، از بین برود. به همین دلیل ممکن است به برخی افراد، استفاده از سمعک برای تقویت امواج صوتی پیشنهاد خواهد شد. سمعک می تواند دوباره قدرت شنوایی را در بسیاری از موارد، به حد قبلی برگرداند و زندگی اجتماعی را به فرد بازگرداند.
 • این دستگاه با باتری کار می کند. هر روز باید باتری دستگاه تعویض یا شارژ شود.
 • هنگام استحمام یا شنا باید بخش خارجی دستگاه برداشته شده و در جایی خشک نگهداری شود. امکان استفاده از دستگاه حلزون در اغلب مدلها در این شرایط وجود ندارد، اخیرا مدلهای محدود ضد اب نیز ساخته شده‌اند.
 • برای بیشتر افرادی که دستگاه حلزون گوش دارند، در صورت نیاز پیدا کردن به تصویربرداری با روش ام آر آی باید پیش از تصویربرداری، کارهای خاصی برای آنها صورت پذیرد.
 • مانند بسیاری از دستگاه های دیگر در صورت وارد آمدن ضربه به آن ممکن است آسیب ببیند. به عبارت دیگر، در تصادف رانندگی یا هنگام حوادث حین ورزش احتمال صدمه دیدن این دستگاه وجود دارد.
 • اگرچه اتفاق بسیار نادری است اما امکان آن وجود دارد که کاشت حلزون گوش با موفقیت انجام شود اما هنگام روشن کردن آن، دستگاه به خوبی کار نکند. به طور معمول، در این صورت، انجام دوباره عمل جراحی کاشت حلزون لازم می شود.

کسانی که این مقاله را از ابتدا مطالعه کرده اند، متوجه این موضوع شده اند که کاشت حلزون گوش برای هر فرد ناشنوا یا کم شنوایی ممکن است مفید واقع نشود. برای این که تعیین شود، این دستگاه پیشرفته پزشکی برای فردی مناسب است یا نه، باید کارهای زیر را انجام داد:

 • مراجعه به پزشک متخصص جراحی گوش و حلق و بینی. پزشک ممکن است از بیمار بخواهد که با کارشناس شنوایی سنجی و متخصص گفتاردرمانی هم پیش از انجام جراحی کاشت حلزون، مشورت شود.
 • ارجاع به یک روانشناس یا مشاور برای این که مطمئن شوند بیمار به لحاظ روانی آمادگی پذیرش دستگاه حلزون گوش و پیگیری جلسات آموزشی و بازتوانی شنیداری را دارد.
 • سنجش میزان شنوایی به طور دقیق با دستگاه. این کار به طور معمول، توسط کارشناس شنوایی سنجی صورت می پذیرد. همچنین معاینه دقیق گوش جزئی مهم از کارهای پیش از عمل جراحی کاشت حلزون گوش به شمار می رود.
 • برای اطمینان پزشک از وضعیت ساختار گوش بیمار، تصویربرداری پزشکی برای وی درخواست خواهد شد. تصویربرداری پزشکی ممکن است شامل تهیه رادیوگرافی ساده و/یا ام آر آی یا گاهی سایر انواع تصویربرداری باشد

عمل جراحی کاشت حلزون گوش با چه عوارض یا خطراتی ممکن است همراه باشد؟

عمل جراحی کاشت حلزون گوش به طور عمومی، یک عمل جراحی مطمئن محسوب می شود که به خوبی از طرف بیشتر بیماران تحمل می گردد. با وجود این، مانند هر عمل جراحی دیگر، احتمال بسیار کمی وجود دارد که این عمل با عوارض ناخواسته ای همراه باشد که برخی از آنها در زیر نام برده شده اند:

 • خونریزی
 • تورم
 • استقرار عفونت در محل بخیه های عمل جراحی یا محل کارگذاری بخش داخلی دستگاه حلزون گوش
 • احساس صدای زنگ در گوش (وزوز گوش)
 • سرگیجه و منگی
 • بی حس شدن پوست در اطراف گوش یا تغییر حس پوست در محل بخیه های جراحی
 • تغییراتی در حس چشایی
 • خشک شدن دهان
 • وارد شدن آسیب به عصب صورت که ممکن است با فلج یا ضعیف شدن عضلات صورت همراه باشد
 • نشت مایع مغزی نخاعی
 • عفونت پرده هایی که مغز و نخاع را در بر گرفته اند (مننژیت)
 • خطرات بیهوشی عمومی
 • نیاز به خارج ساختن دستگاه حلزون گوش به دلیل ماندگار دن عفونت در اطراف آن

شاید این فهرست بلند عوارض، کمی باعث نگرانی شود اما باید دانست احتمال وقوع هر یک از این عوارض بسیار کم است. البته لازم به ذکر است که برخی از افراد به سبب شرایط پزشکی خاص خود ممکن است عوارض دیگری را تجربه کنند. به همین دلیل، افرادی که بیماری یا شرایط پزشکی خاصی دارند، لازم است حتما با پزشک معالج خود پیش از انجام عمل جراحی مشورت نمایند. بنابراین هر چیزی حتی شرایط ساده ای که شاید از نظر بیمار مهم نباشد، باید حتما با پزشک معالج در میان گذاشته شود.

پیش از انجام عمل جراحی باید مسائل زیر رعایت شوند:

 • قطع برخی از داروها و حتی مکمل ها در مدت معینی پیش از عمل جراحی
 • خودداری از خوردن و نوشیدن هر گونه خوردنی یا نوشیدنی از جمله آب برای مدت مشخصی پیش از انجام عمل جراحی

درباره این مسائل اگر به توضیح بیشتری نیاز دارید حتما پیش از عمل جراحی کاشت حلزون گوش از پزشک معالج سوال کنید.

امتیازات کاشت حلزون

در طول عمل جراحی کاشت حلزون گوش چه کارهایی انجام می شود؟

عمل جراحی کاشت حلزون گوش به طور معمول، در یک بیمارستان به انجام می رسد. این عمل جراحی در حدود دو تا سه ساعت زمان می برد. این عمل جراحی تحت بیهوشی عمومی انجام می شود بنابراین بیمار هیچ چیزی از عمل جراحی به یاد نمی آورد و متوجه نمی شود.

برای آشنایی بیماران با آنچه در طول عمل جراحی کاشت حلزون گوش انجام می شود، مطالبی در زیر آماده شده است. برخی از کارهایی که در طول عمل جراحی کاشت حلزون انجام می شود، عبارتند از:

 • پزشک متخصص جراحی گوش و حلق و بینی یک برش در ناحیه پشت گوش مبتلا ایجاد می نماید. وی به دنبال این برش، استخوان ماستویید را که در زیر پوست همین ناحیه قرار دارد، باز می کند.
 • جراح، عصب صورتی را شناسایی می‌کند تا در حین جراحی اسیب نبیند. با این کار پزشک به حلزون گوش دسترسی پیدا می کند. اکنون پزشک جراح می تواند الکترودهای دستگاه را درون حلزون گوش کارگذاری نماید.
 • جراح بخشی از دستگاه را که به نام گیرنده شناخته می شود، زیر پوست سر در ناحیه پشت گوش کارگذاری می کند. بخش گیرنده به استخوان جمجمه محکم می شود که از جا به جایی آن پیشگیری شود.
 • پوست سر در ناحیه برش خورده بخیه زده می شود. سپس بیمار به واحد ریکاوری (نقاهت) منتقل می شود و در آن جا به طور دقیق مورد پایش قرار می گیرد.
 • پس از طی حدد دو ساعت در واحد ریکاوری فرد به بخش منتقل شده و در فاصله کوتاهی امکان ترخیص بیمار وجود دارد. گاهی لازم است فرد برای یک شب در بیمارستان تحت نظر باشد.

پس از پایان عمل جراحی کاشت حلزون گوش چه مراحلی باید طی شود؟

در هنگام ترخیص از بیمارستان به بیمار آموزش داده می شود که چگونه مراقب زخم های خود باشد. همچنین ممکن است روش و تناوب تعویض پانسمان و مراقبت از بخیه ها به بیمار آموزش داده شود.

به طور معمول یک یا دو روز پس از انجام عمل جراحی کاشت حلزون گوش امکان شست و شوی گوش مانند قبل وجود دارد. به طور معمول، پزشک از بیمار درخواست می کند که برای مراجعه به کلینیک برای یک هفته بعد از ترخیص وقت بگیرد.

در این نوبت به طور معمول، بهبود زخم مورد بررسی قرار می گیرد و بخیه ها کشیده می شوند. هنگام ترخیص به بیمار گوشزد می شود که در صورت بروز موارد زیر به پزشک یا دستیار وی اطلاع بدهد:

 • درد
 • تب
 • ترشحات از محل زخم

بیشتر پزشکان مدتی پس از پایان عمل جراحی و بهبود زخم ها دستگاه حلزون گوش را روشن و فعال می نمایند. در مورد بیشتر بیماران، مدتی در حدود سه تا شش هفته پس از پایان عمل جراحی کاشت حلزون گوش این اتفاق می افتد.

در همان نوبت ویزیت که قرار است دستگاه روشن شود، بخش خارجی دستگاه حلزون روی سر و در محل قرارگیری گیرنده استقرار می یابد. بخش خارجی دستگاه حلزون از میکروفون و یک مدار کامپیوتری تشکیل شده است.

هنگام روشن کردن دستگاه، لازم است تنظیماتی روی دستگاه، انجام شود. سپس دستگاه فعال می شود. با فعال شدن دستگاه، امواج صوتی از طریق الکترودهای دستگاه حلزون گوش، اعصاب شنوایی بیمار را تحریک می کنند.

در همین جلسه ویزیت، اصول استفاده و مراقبت از دستگاه حلزون گوش به بیمار آموزش داده می شود. شاید بیمار مجبور شود برای بهینه سازی تنظیمات دستگاه طی چند روز پس از روشن نمودن دستگاه، چندین نوبت مراجعه داشته باشند. لازم به یادآوری است که تنظیم کردن دقیق دستگاه مدت زیادی، شاید در حدود چند ماه، وقت می برد.

یادگیری طرز استفاده از دستگاه حلزون گوش کار ساده ای نیست. برای یادگیری کامل چگونگی استفاده و بهره بردن از این دستگاه پیچیده پزشکی، شاید چندین ماه زمان لازم باشد و یک کار تدریجی است. در بیشتر کلینیک ها، همین طور که بیمار به طور مرتب به کارشناس های شنوایی سنجی و گفتاردرمانی مراجعه می کند، به تدریج آموزش های لازم را برای چگونگی کار با دستگاه می بیند.

باورهای اشتباه درباره کاشت حلزون

باورهای اشتباه درباره کاشت حلزون

بسیاری از افراد هستند که با اطلاعات ناکافی تصورات اشتباهی درباره کاشت حلزون دارند. یکی از باورهای رایج و نادرستی که در بین مردم رواج پیدا کرده این است که بعد از این عمل نزدیکی به دستگاه های الکترونیکی مانند وای فای خطرناک است.

اگر چنین تصوری برای شما هم وجود دارد، باید بدانید که وای فای و امواج آن، تداخلی  با این وسیله ندارند. آنچه در زیربنای فناوری حلزون مصنوعی گوش به کار رفته است، کاملا با زندگی انسان مطابقت دارد. تصور اشتباه دیگر این است که برخی از مردم گمان می کنند که انجام ورزش بعد از کاشت حلزون شدنی نیست.

این تفکر هم درست نیست به طوری که ورزشکاران زیادی با قرار دادن یک هدبند برای حفظ قسمت های بیرونی این وسیله همزمان با آن به ورزش خود ادامه می دهند. باورهای غلط باعث می شود برخی از بیماران با وجود مشکل به سمت این مسیر درمانی نرفته و نا امید شوند. در چنین مواقعی تنها باید از متخصص آن اطلاعات مفید را دریافت کرد.

نتیجه گیری

بر اساس آمارها هر ساله تعدادی کودک به صورت ناشنوا متولد می شوند. افراد بزرگسال هم با افزایش سن یا بروز آسیب به گوش میانی دچار کم شنوایی شوند و به دنبال راه چاره ای برای آن باشند. برخی از افراد با استفاده از سمعک حس شنوایی خود را تقویت میکنند و مشکلات کمتری در برقراری ارتباط با دیگران خواهند داشت.
همانطور که قبلا اشاره شد، روش درمان ناشنوایی با کاشت حلزون نوعی درمان پزشکی برای آن دسته از افرادی است که راه های دیگر حتی استفاده از سمعک نتیجه مثبتی برای آنها نداشته باشد. فناوری های به روز به کار رفته در این وسیله الکترونیکی موجب شده کارآیی آن چندین برابر نمونه های اولیه باشد.
بیمارانی که قصد انجام این راه درمانی را برای خود دارند، می بایست با پزشک متخصص مشورت کنند. خطرات این عمل بسیار نادر است و اغلب کاشت حلزون برای بیماران نتایج مثبتی به همراه دارد. دکتر علی کوهی فوق تخصص جراحی گوش، شما را در دریافت درست ترین اطلاعات در این زمینه یاری می دهند. جهت دریافت مشاوره و رزرو نوبت از طریق لینک های ارتباطی اقدام نمایید.

منابع :

4 دیدگاه دربارهٔ «کاشت حلزون»

 1. محمدهادی هراتی

  با سلام ضمن تشکر از مقاله ی خوب شما در مورد کاشت حلزون، فقط خواستم بگم کاشکی در مورد مراقبتهای بعداز عمل مطالب بیشتری می نوشتی، مثلا با درد های بعد از عمل چیکار کنیم؟ اگه یه گوش را عمل کردند چگونه بخوابیم؟ آیا میتونیم سر را به سمت چپ و راست بچرخانیم؟ چه غذاهایی بخوریم و چه غذاهایی نخوریم؟ مایعات سرد مثل آبدوغ و شربت میتونیم بنوشیم؟ اگه سرما خوردیم چیکار کنیم؟ برای حمام رفتن چیکار کنیم؟ به تاریخ 28 تیر 1400 در بیمارستان امیراعلم بدست دکتر مهدی نیکخواه عمل شدم، ولی هیچ توضیحی برای مراقبتهای بعد از عمل ندادند، حتی اطلاعات شماره تماس مطب و ارتباط با دکتر را از ما دریغ کردند.

  1. سلام و وقت بخیر ممنون از نظر سازنده شما تمامی این موارد هم به مقاله سایت اضافه خواهد شد و هم در قالب پادکست در پیج اینستاگرام دکتر توسط ایشان توضیح داده خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *