جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

درباره ما

آخرین بروزرسانی: تیر 22, 1402

فهرست عناوین مقاله
دکتر کوهی-درباره ما

درباره دکتر علی کوهی

دکتر علی کوهی فوق تخصص(فلوشیپ) اتولوژی نرواتولوژی (جراحی گوش و قاعده جمجمه) هستند. ایشان در سال ۱۳۷۷ شروع به تحصیل در رشته پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی تهران کردند. بلافاصله بعد از گذران پزشکی عمومی به عنوان رزیدنت در حوزه گوش و حلق و بینی و جراحی سروگردن در بیمارستان امیر اعلم به مدت ۴ سال مشغول به فعالیت شدند. در سال ۱۳۸۹ رتبه یک کشوری برد گوش حلق و‌ بینی را کسب و در همان سال عضو هیئت علمی دانشگاه تهران شدند. در سال ۱۳۹۷ دوره فلوشیپ اتولوژی_نوراتولوژی و جراحی قاعده جمجمه را در دانشگاه استنفورد آمریکا سپری نمودند. از عناوین ایشان می توان به موارد زیر اشاره کرد.

عنواین دکتر کوهی

برخی از افتخارات دکتر کوهی

ادامه دستاوردهای علمی و افتخارات دکتر کوهی را در ادامه میتوانید مشاهده کنید.

دکتر علی کوهی-درباره ما

1992 – 1999  Intermediate and high school student, National Organization for Developing Exceptional Talents (NODET), Iran

1999 – 2004  Medical Student, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences and Health Services, Iran.

2004 – 2006  Medical Intern, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences and Health Services, Iran.

2006 – 2010  Resident of Otorhinolaryngology, Amir-a’lam general hospital, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences and Health Services, Iran.

2007             Scientific writing workshop (Basic), Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2007             Scientific writing workshop (Intermediate), Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2007             Evidence based medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2008             Hands on cadaver temporal bone dissection course, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2008             Hands on cadaver dissection endoscopic sinus and anterior skull base surgery course, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2008             Workshop, Nanotechnology in medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2009             Hands on workshop, Essential surgical skills, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2011             Educational research workshop, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2012             Knowledge transfer educational course, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2012             Medical Education fellowship, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2012             Cochlear Implant Surgical course, Ankara, Turkey, Nov, 2012.

2012             International endoscopic endonasal skull base surgery course, may20-22, 2012 tehran, imam khomeini hospital complex

2013               how to publish a scientific journal article, conducted by edanz, springer, 18th feb 2013

2013             how to publish books in international publishers, TUMS, March 2013.

2013             27th International Hands-on Course: Reconstruction of the Middle Ear, University of Dresden, Germany, May 26-28, 2013.

2014             Otology observership, Massacheusets Eye and Ear Institute, Harvard medical school, Boston, USA.

2014             Otology observership, House Ear Institute, Los Angeles, USA.

2014             ENT observership, Dartmouth-Hitchcock Hospital, Hanover, USA

2016             Microvascular and free flap reconstruction workshop, Amir-Alam hospital, Tehran, Iran, Nov 2016.

2018             Otology/Neurotology visiting professor, Stanford University Medical Center, Stanford, USA.

2004 – now       European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI)

2006 – now      Iranian Medical Council

2010 – now       Iranian Society of Otolaryngology and Head and Neck Surgery

2014 – now       North American Skull Base Society

2018 – now       American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery

2018 – now       International Working Group on Endoscopic Ear Surgery

2018-now        American neurotology society

1991– Acceptance in National Organization for Developing Exceptional Talents (NODET) entrance examination.

1992– 1st rank in Mathematics Olympiad of guidance school students, in Guilan Province, Iran.

1994– Graduation from National Organization for Developing Exceptional Talents (NODET) intermediate school with A+ score, Rasht, Iran.

1995– 1st rank in Science Olympiad of high school students, in Guilan Province,     Iran.

1996– Acceptance in Computer science Olympiad of high school students, Iran.

1998– Graduation from National Organization for Developing Exceptional Talents (NODET) high school with A+ score, Rasht, Iran.

1998– 4th rank in General University Entrance Examination of Iran

2001– 7th rank in Basic science examination in Tehran University of Medical Sciences

2004– 10th rank in Pre-internship examination in Tehran University of Medical Sciences

2005– Achieving grant from world allergy Organization for participating World Allergy Organization Congress, Munich, 2005

2006– Graduation from School of medicine, Tehran University of Medical Sciences with A score, Tehran, Iran.

2008– Acceptance as a member of national Foundation Elite of Iran (Bonyad Melli Nokhbegan).

2008– Achieving grant form Notional Elites Organization (Bonyad Melli Nokhbegan) for performing research project instead of passing military service.

2010– Achieving “Bayer Schering Pharma Research Award for Residents” for article entitled “Temporomandibular Joint Dislocation Reduction Technique: New External vs. Traditional Method” in 7th annual middle east update in Otolaryngology Conference & Exhibition Head and Neck Surgery, Dubai, 14 – 16 February, 2010.

2010– 1st rank in Iran National Otolaryngology Board Examination.

2013– Award and honor for Web-based evaluation system design, 6th Motahari Medical Education Olympiad, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, 2013.

2020– candidate of “best young professor” in Tehran University of Medical Sciences “Ghadr-e-Ostad” annual festival.

 1. 2002 – 2006 Associate Researcher in Immunology, Allergy and Asthma Research Institute, Children’s Medical Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
 2. 2002 – 2006 Collaborating with Cancer research center, Imam Khomeini hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
 3. 2002 – 2005 Collaborating with Digestive Disease Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
 4. 2004 – 2005 Associate Researcher in Shaheed Beheshti Cardiovascular Research Center, Modarress Hospital, Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
 5. 2004 – 2005 Member of National Executive and Scientific Committee of First International Congress on Immunodeficiency Disorders (ICID)
 6. 2010 Member of National Executive Committee of 12th International Congress of Iranian Society of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Tehran, Iran.
 7. 2012 – now Designer, executer, and administer of web based digital logbook, Department of Otolaryngology. Tehran University of Medical Sciences.
 8. 2012.6 Member of residency program promotion exam committee, Department of Otolaryngology, Tehran University of Medical Sciences
 9. 2013.02 Instructor and member of executive committee of Temporal bone dissection course, Amir-alam Hospital, Tehran, Iran.
 10. 2013.05 Director and instructor of Temporal bone dissection course, Amir-alam Hospital, Tehran, Iran.
 11. 2013.06 Member of residency program promotion exam committee, Department of Otolaryngology, Tehran University of Medical Sciences
 12. 2013.11 Instructor and member of executive committee of International Temporal bone dissection course for ENT surgeons, Amir-alam Hospital, Tehran, Iran.
 13. 2013.12 In charge of otology & head and neck division of scientific secretary of 14th international biannual congress of Iranian Otolaryngology Society, Oct 2014, Tehran, Iran.
 14. 2013.12 Member of executive and scientific committee of 14th international biannual congress of Iranian Otolaryngology Society, Oct 2014, Tehran, Iran.
 15. 2014.01 Instructor and member of executive committee of National Temporal bone dissection course for ENT surgeons, Amir-alam Hospital, Tehran, Iran.
 16. 2014.06 Director and instructor Temporal bone dissection course and otology live surgery for ENT surgeons, Amir-alam Hospital, Tehran, Iran.
 17. 2014.06 Member of residency program promotion exam committee, Department of Otolaryngology, Tehran University of Medical Sciences
 18. 2014.04 Director and instructor Temporal bone dissection course for residents of ORL-HNS, Amir-alam Hospital, Tehran, Iran.
 19. 2014.08 Instructor and member of executive committee of Temporal bone dissection course for ENT surgeons, Amir-alam Hospital, Tehran, Iran.
 20. 2018 Member of Peter Santa Maria’s Lab in Stanford University.
 21. 2010 – now        Instructor and member of executive committee of Temporal bone dissection course for ENT surgeons, Amir-alam Hospital, Tehran, Iran.
 1. 2010 – now Assistant Professor, Department of Otolarynglogy, Head and Neck Surgery, Tehran University of Medical Sciences.
 2. 2010 – now Attending physician of Otolaryngology, Head & Neck Surgery, Amir-Alam Hospital, Tehran University of Medical Sciences.
 3. 2011 – 2012 In charge of Clinical governance, Amir-Alam hospital, Tehran University of Medical Sciences.
 4. 2012 – now Member of drug requirements committee of health ministry.
 5. 2013 – now Director, Temporal bone Laboratory, Tehran University of Medical Sciences, Otolaryngology Department.
 6. 2014.05 Member of foundation committee for Iranian Immunodeficiency Society.
 7. 2014-2017 Scrutinizer of Iranian Society of Otolaryngology, Head and Neck Society
 8. 2015-now Member of research committee of Otorhinolaryngology research center, Tehran university of Medical Sciences.
 9. 2016-april Member of scientific committee of 4th international congress on cochlear implant and related sciences, Shiraz, Iran.
 10. 2016 Scientific secretary of 15th international congress of Iranian Society of Otolaryngology Head and Neck Surgery, Tehran, Iran.
 11. 2017 Associate Professor, Department of Otolaryngology Head and Neck Surgery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
 12. 2017 – now Member of Board of Directors of Iranian Society of Otolaryngology Head and Neck Surgery.
 13. 2019– now Head of ENT department in Amir-Alam hospital.
 14. 2019-now Member of Emergency Department committee in Amir-Alam hospital.
 15. 2019-now member of IT committee, amir-Alam hospital.
 16. 2019-now member of mortality committee, amir-Alam hospital.
 17. 2019-now member of Drug and Equipment committee, amir-Alam hospital.
 18. 2019-now member of Infection Control committee, amir-Alam hospital.
 19. Scientific directorate of 2nd Persian Otology Neurotology Skull Base Surgery (PONS) Congress, Nov 2019, Tehran, Iran.
 1. 2011 External Ear, medical students
 2. 2011 Labyrinthitis, medical students
 3. 2011-2014 Temporal bone anatomy, ENT residents
 4. 2014 Hearing assessments, Dentistry students
 5. 2014 Ear anatomy and physical exam, Dentistry students
 6. 2010-2011 Congenital cyst and fistulas of head and neck, medical students
 7. 2014 Hearing and audiometry basics, ENT residents
 8. 2012-2014 Peripheral vertigo and imbalance, medical students
 9. 2018 Otology emergencies, medical students
 10. 2019 Hearing and audiometry basics, ENT residents
 11. 2020- 2023 hearing evaluation, medical students

1. 2002 – 2004 Collaborator and associate researcher, project entitled “Prevalence of Non-Alcoholic Fatty liver in Hyperlipidemic patients”, Digestive Disease research center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2. 2003 – 2004 Executor and director, project entitled “Study of lymphocyte radiosensitivity after Gamma irradiation in Ataxia-Telangiectasia in comparison with healthy patients”. Immunology, Allergy and Asthma Research Institute, Children’s Medical Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3. 2003 – 2004 Collaborator and associate researcher, project entitled “Study of GI endoscopy and pathology in CVID patients”, Immunology, Allergy and Asthma Research Institute, Children’s Medical Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4. 2003 – 2004 Collaborator and associate researcher, project entitled Family Study of CVID patients in year 1382 in Children’s Medical Center Hospital”, Immunology, Allergy and Asthma Research Institute, Children’s Medical Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5. 2003 – 2004 Collaborator and associate researcher, project entitled “Evaluation of sinusal problems in antibody deficient patients of Tehran Children Center”, Immunology, Allergy and Asthma Research Institute, Children’s Medical Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
6. 2003 – 2004 Collaborator and associate researcher, project entitled “Study of lymphocyte radio sensitivity after Gamma irradiation in Familial Breast Cancer in comparison with healthy patients”, Cancer research Institute, Imam Khomeini Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
7. 2003 – 2004 Collaborator and associate researcher, project entitled “Study of lymphocyte radiosensitivity after Gamma irradiation in Common Variable Immunodeficiency in comparison with healthy patients”. Immunology, Allergy and Asthma Research Institute, Children’s Medical Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
8. 2003 – 2004 Collaborator and associate researcher, project entitled “Study of Oral and Dental Manifestations in Common Variable Immunodeficiency Patients” Immunology, Allergy and Asthma Research Institute, Children’s Medical Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
9. 2003 – 2004 Collaborator and associate researcher, project entitled “Study of Hematologic complications in Common Variable Immunodeficiency Patients” Immunology, Allergy and Asthma Research Institute, Children’s Medical Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
10. 2004 – 2005 Collaborator and associate researcher, project entitled “Study of Prevalence of Bronchiectasia in Common Variable Immunodeficiency patients” Immunology, Allergy and Asthma Research Institute, Children’s Medical Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
11. 2004 – 2005 Collaborator and associate researcher, project entitled “Study of Prevalence of autoimmune disorders in Common Variable Immunodeficiency patients” Immunology, Allergy and Asthma Research Institute, Children’s Medical Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
12. 2006 – 2007 Collaborator and associate researcher, project entitled “survey of middle Latency and Long –Latency auditory evoked potential in Noise Induced Hearing LOSS in Amiralam hospital” Otorhinolaryngology research center, Amir-A’lam General Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
13. 2006 – 2007 Collaborator and associate researcher, project entitled “Frequency of S.C.C in blind punch biopsy from oral mucosa from patients with T1-T2 primary S.C.C of oral- tongue after resection of tumor with negative frozen section.” Otorhinolaryngology research center, Amir-A’lam General Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
14. 2007 – 2009 Collaborator and associate researcher, project entitled “The accuracy of prophylactic antibiotic prescription in patients awaiting an operation in ENT referral center in Amir Alam hospital in August 2007” Otorhinolaryngology research center, Amir-A’lam General Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
15. 2008 – 2009 Executor and director, project entitled “Study of post-operation and long-term hearing thresholds of patients with tympanosclerosis in Amir-alam hospital in 1387” Otorhinolaryngology research center, Amir-A’lam Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
16. 2012-2014 Executor and director of research project and guiding professor of residency thesis, entitled “Comparison of hearing improvement and complication of stapedectomy using Teflon-piston versus titanium soft-clip prosthesis in in amir-alam hospital”, Otorhinolaryngology research center, Amir-A’lam Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
17. 2012-2014 Consulting professor of Internship thesis, “Study of functional outcomes of patients with traumatic facial nerve dysfunction”, Otorhinolaryngology research center, Amir-A’lam and Valiasr Hospitals, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
18. 2013-2014 Executor and director of research project and guiding professor of internship thesis, entitled “Comparisons of hearing results and graft status in myringoplasty surgery in patients with chronic otitis media in the two groups receiving N2O and non receiving N2O during anesthesia in Amir Alam hospital and Valiasr hospital during the year 91-92”, Otorhinolaryngology research center, Amir-A’lam Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
19. 2013-now Executor and director of research project and guiding professor of internship thesis, entitled “Comparisons of inner ear damage in myringoplasty surgery in patients with chronic otitis media in the two groups receiving post-op steroid and non receiving steroid in Amir Alam hospital and Valiasr hospital during the year 91-92”, Otorhinolaryngology research center, Amir-A’lam Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
20. 2013- now Executor and director of research project and guiding professor of residency thesis, entitled “Surveying the accuracy of Cone-Beam CT in detecting cholesteatoma and comparing it with HRCT”, Otorhinolaryngology research center, Amir-A’lam Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
21. 2014- now Executor and director of research project and guiding professor of internship thesis, entitled “study of efficacy of intratympanic dexamethasone in treatment of tinnitus, randomized placebo controlled clinical trial”, Otorhinolaryngology research center, Amir-A’lam Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
22. 2014-now Executor and director of research project and guiding professor of internship thesis, entitled “study of gene polymorphism in Menier’s disease”, Otorhinolaryngology research center, Amir-A’lam Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
23. 2015-2016 Executor and director of research project entitled” study of anatomic and hearing outcomes of tympanoplasty using temporalis fascia graft and cartilage re-enforced fascia graft”, Amir-Alam hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
24. 2018 Collaborating in “Prevalence of Superior Semicircular-Canal Dehiscence in Patients With Obstructive Sleep Apnea“ research project, Stanford University, Stanford, USA.
25. 2018 Collaborating in “Risk Stratification for Postoperative Venous Thromboembolism After Otologic Surgery“ research project, Stanford University, Stanford, USA.
26. 2018 Collaborating in “Follow Up of Vestibular Schwannoma Patients“ research project, Stanford University, Stanford, USA.
27. 2018 Collaborating in “Study of Metformin effects on vestibular schwannoma growth “ research project,. Stanford University, Stanford, USA
28. 2018 Collaborating in study of “A novel mouse model of chronic suppurative otitis media and its use in preclinical antibiotic evaluation” , Stanford University, Stanford, USA
29. 2018 Collaborating in study of “Minimally invasive trans-tympanic eustachian tube occlusion animal model”, Stanford University, Stanford, USA
30. 2018 Collaborating in study of “The Role of Neutrophils in Pseudomonas aeruginosa Chronic Suppurative Otitis Media”, Stanford University, Stanford, USA
31. 2020 cpllaborating in Thesis “Evaluation of CSF leak in vestibular schwannoma surgery with petrous bone pneumatization on Pre-op temporal bone High resolution CT scan”, Amir-alam Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
32. 2021 International study of best surgery timing after COVID-19.
33. 2022 Executor of project on “harvesting middle ear ossciles as homograft”, Tehran University of Medical Sciences, Iran.
34. 2022 Executor of project on “Evaluation of vestibular system function and vestibular symptoms in Hazareh ethnicity”, Tehran University of Medical Sciences, Iran.

   1. Translator, “Salamat” daily newspaper, reflecting news and articles for general health, 2004-2006
   2. Translator, “Novin Pezeshki Journal of Medicine” weekly journal, reflecting new research articles and discoveries worldwide, 2003-2006
   3. Long-palva obliteration technique in cholesteatoma surgery: Results of a new Technique. in Cholesteatoma and Ear Surgery – An Update. Editor: Haruo Takahashi. Kugler Publications/Amsterdam/The Netherlands
   4. Translator, “Ear Nose Throat Diseases, Head and Neck Surgery”, Hauns Auberhaum. Ibn Sina Publication. 2014, ISSBN: 978-964-7150-49-1
   5. Reviewer of Iranian journal of otorhinolaryngology, 2011-now
   6. Member of editorial board of Academic Journal of Surgery, 2012-now.
   7. Reviewer of British Journal of Medicine and Medical Research, 2014-now
   8. Member of writing committee of evidence based clinical guidelines for family physicians and general practitioners, Tehran university of medical sciences.
   9. 9. Reviewer of Case Reports in Pathology, 2017
   10. Member of editorial board of Iranian Journal of Otorhinolaryngology, 2017 – now.
   11. Member of editorial board of World Journal of Vascular Surgery, 2017 – now.
   12. Thyroid cancers: Consideration, classifications, and management. In head and neck cancers. In-Techopen publications. ISBN: 978-953-51-5265-1
   13. Salivary gland cancers: a survey through history, classifications and management. In-Techopen publications, ISBN: 978-953-51-5265-1
   14. Cochlear Implants: An Excursus into the Technologies and Clinical Applications, in An Excursus into Hearing Loss, InTechopen publications, ISBN: ISBN 978-1-78923-213-4.
   15. Congenital Anomalies of the Thymus. In Thymus. In-Techopen publications, ISBN: 978-1-78985-133-5.
   16. Reviewer of Ear Nose Throat Journal, 2022-now.
   1. Infections in Iranian Pediatrics with Common Variable Immunodeficiency, 22nd Annual Meeting of the European Society for Pediatric Infectious Diseases, May 2004, Tampere, Finland, Poster Presentation
   2. Common variable immunodeficiency: Clinical and immunological features of 61 patients, 12th International Congress of Immunology and the 4th Annual Conference of the Federation of Clinical Immunology Societies, July-2004, Montreal, Canada, Poster Presentation
   3. Gastrointestinal complications in Common Variable Immunodeficiency: Endoscopic and pathologic findings, XIth Meeting for the European Society for Immunodeficiencies, October- 2004, Versailles, Paris, Poster presentation
   4. Mortality in primary immunodeficient patients, registered in Iranian primary Immunodeficiency registry, XIth Meeting for the European Society for Immunodeficiencies, October- 2004, Versailles, Paris, Poster presentation
   5. Distribution of T-cell immunodeficiency disorders diagnosed in Children’s Medical center in Iran, XIth Meeting for the European Society for Immunodeficiencies, October- 2004, Versailles, Paris, Poster presentation
   6. Gastrointestinal complications in Common Variable Immunodeficiency: Endoscopic and pathologic findings, First International Congress on Immunodeficiency disorders, February-March-2005, Tehran, Iran, oral presentation
   7. Mortality in primary immunodeficient patients, registered in Iranian primary Immunodeficiency registry, First International Congress on Immunodeficiency disorders, February-March-2005, Tehran, Iran, oral presentation
   8. Clinical features of 65 Iranian patients with Common Variable immunodeficiency, First International Congress on Immunodeficiency disorders, February-March-2005, Tehran, Iran, oral presentation
   9. Ear, nose and throat manifestations in patients with primary antibody deficiencies, First International Congress on Immunodeficiency disorders, February-March-2005, Tehran, Iran, Poster presentation
   10. Common Variable Immunodeficiency: Clinical and Immunological Features of 39 Iranian Pediatrics, First International Congress on Immunodeficiency disorders, February-March-2005, Tehran, Iran, oral presentation
   11. Ataxia-Telangiectasia: Immunological and Clinical Features of 79 Iranian Patients, First International Congress on Immunodeficiency disorders, February-March-2005, Tehran, Iran, oral presentation
   12. Distribution of primary immunodeficiency disorders diagnosed in Children’s Medical Center in Iran, First International Congress on Immunodeficiency disorders, February-March-2005, Tehran, Iran, Poster presentation
   13. Lymphoma of mucosa associated lymphoid tissue in a patient with common variable immunodeficiency, First International Congress on Immunodeficiency disorders, February-March-2005, Tehran, Iran, Poster presentation
   14. Immunological and Clinical features of Iranian patients with Ataxia-Telangiectasia, 13th World Allergy Organization (WAO) Congress and the 24th Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI), July-2005, Munich, Germany, Poster Presentation
   15. One year survey of infection in primary immunodeficient patients receiving intravenous immunoglobulin, 13th World Allergy Organization (WAO) Congress and the 24th Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI), July-2005, Munich, Germany, Poster Presentation
   16. Ear, nose and throat manifestation in patients with primary antibody deficiencies, 13th World Allergy Organization (WAO) Congress and the 24th Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI), July-2005, Munich, Germany, Poster Presentation
   17. Chromosomal radiosensitivity in common variable immune deficiency. 25th Congress of The European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI), 10-14 June 2006, Vienna, Austria, Poster Presentation
   18. Chromosomal radiosensitivity in Ataxia-Telangiectasia as a diagnostic test. 25th Congress of The European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI), 10-14 June 2006, Vienna, Austria, Poster Presentation
   19. Chromosomal radiosensitivity in common variable immune deficiency. XIIth Meeting for the European Society for Immunodeficiencies, 2006, Budapest, Poster presentation
   20. Supravalvular and valvular aortic stenosis in familial hypercholesterolaemia. Iranian heart association (IHA), 2006, Tehran, Poster presentation.
   21. Mastoid bone for augmentation rhinoplasty. XII meeting for the Iranian society of otolaryngology (2008), Tehran, Oral presentation.
   22. Mastoid bone as a new graft material in rhinoplasty. RhinologyWorld 2009, Philadelphia, Oral presentation.
   23. Synchronous carcinoma of oral mucosa in the early stage oral tongue squamous cell carcinoma, 2nd World Congress of the International Academy of Oral Oncology, 2009, Toronto, Canada, Poster presentation.
   24. Temporomandibular Joint Dislocation Reduction Technique: New External vs. Traditional Method, 7th annual middle east update in Otolaryngology Conference & Exhibition Head and Neck Surgery, Dubai, 14 – 16 February, 2010, Oral Presentation.
   25. Otological emergencies. CME for general practitioners, Imam Khomeini Hospital, Tehran, Iran, September 2010, Oral Lecture.
   26. Imaging & FESS. CME for Radiologists, Razi hall, Tehran, Iran, October 2011, Oral Lecture.
   27. Endoscopy in ear surgery. CME for Otolaryngologists, Amir-Alam Hospital, Tehran, Iran, December 2011, Oral Lecture.
   28. Literature Search, CME for Otolaryngologists, Imam Khomeini Hospital, Tehran, Iran, January 2012, Oral Lecture.
   29. Voice disorders. CME for general practitioners, Milad tower hall, Tehran, Iran, February 2012, Oral Lecture.
   30. Facial Nerve Examination. CME for Otolaryngologists, Imam Khomeini Hospital, Tehran, Iran, May 2012, Oral Lecture.
   31. Stapes Management in Tympanosclerosis, 1st Asian otology meeting, Nagasaki, Japan, 2-3 June 2012, Oral Presentation.
   32. Long-Palva Obliteration Technique in Cholesteatoma Surgery: Results of a New Method, Cholesteatoma 2012, Nagasaki, Japan, 4-7 June 2012, Oral Presentation.
   33. Acute Otits Media, CME for Otolaryngologists, Firuzgar Hospital, Tehran, Iran, December 2012, Oral Lecture.
   34. Mastoidectomy, CME for Otolaryngologists, Firuzgar Hospital, Tehran, Iran, December 2012, Oral Lecture.
   35. Otitis: media and external. CME for Otolaryngologists, Imam Khomeini Hospital, Tehran, Iran, January 2013, Oral Lecture.
   36. Temporal Bone Anatomy 3D. Temporal bone dissection course, Amir-Alam Hospital, Tehran, Iran, Feb 2013, Oral Lecture.
   37. Approach to facial nerve. Annual meeting of Iranian Society of Surgeons. Razi Hall, Tehran, Iran, May 2013, Oral Lecture.
   38. Surgical Site Complications, Amir-Alam Monthly meeting, Tehran, Iran, June 2013, Oral Lecture.
   39. External Otitis. Panel Discussion, Moderator, Iranian Society of Otolaryngology monthly meeting, Tehran, 27th August 2013.
   40. Ear surgery intra-op complications and management, Panel discussion, Panelist. Iranian Society of Otolaryngology monthly meeting, Tehran, December, 2013.
   41. Objective audiologic tests, CME for Otolaryngologists, Imam Khomeini Hospital, Tehran, Iran, Jan 2014, Oral Lecture.
   42. 42. Surgical management of Glomus tumors in a single referral center, North American Skull Base meeting, San Diego, Feb 2014. Oral Presentation
   43. Hearing evaluation and audiometry, Amir-Alam Hospital Grand rounds, May 2014, Oral Presentation
   44. New techniques in temporal bone imaging, Iranian society of otolaryngology head and neck biannual meeting, Nov 2014, Oral Presentation, Tehran, Iran.
   45. New advances in hearing restoration: otology & audiology aspects, Panel discussion, Panelist, Iranian society of otolaryngology head and neck biannual meeting, Nov 2014, Oral Presentation, Tehran, Iran.
   46. Tinnitus updates, CME for Otolaryngologists, Imam Khomeini Hospital, Tehran, Iran, Feb 2015, Oral Lecture.
   47. Acute Otitis Media, CME for Otolaryngologists, Poorsina Hospital, Rasht, Iran, Feb 2015, Oral Lecture.
   48. Otitis management, Panel discussion, Panelist. CME for Otolaryngologists, Poorsina Hospital, Rasht, Iran, Feb 2015, Oral Lecture.
   49. Imaging in conductive hearing loss, Khorasan society of surgeons international congress, Mashad, Iran, November 2015, Oral Lecture.
   50. Management of conductive hearing loss, Panel discussion, Panelist. Khorasan society of surgeons international congress, Mashad, Iran, November 2015.
   51. Study of Nitrous Oxide in Tympanoplasty, Anesthesia Effects on Graft Outcomes: Randomized Controlled Trial, 15th International congress of Iranian Society of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Nov 2016, Tehran, Iran, oral presentation.
   52. Study of Steroid Effects on Graft and Inner Ear Outcomes in Tympanoplasty: Randomized Controlled Trial, 15th International congress of Iranian Society of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Nov 2016, Tehran, Iran, Oral Presentation.
   53. 53. Study of Cone Beam CT Scan Accuracy in Diagnosing Cholesteatoma Extension and Complicatins, 15th International congress of Iranian Society of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Nov 2016, Tehran, Iran, Oral Presentation.
   54. Study of Consanguinity in Pediatric Cochlear Implant Receivers in a Tertiary Referral Center in Iran, 15th International congress of Iranian Society of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Nov 2016, Tehran, Iran, Oral Presentation.
   55. Out Patient Management of External Auditory Canal Osteoma: Results of a new Method, 15th International congress of Iranian Society of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Nov 2016, Tehran, Iran, Oral Presentation.
   56. Causes Of Deafness: A Study on Children Admitted to Cochlear Implantation Center of Amiralam Hospital, 15th International congress of Iranian Society of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Nov 2016, Tehran, Iran, Oral Presentation.
   57. Comparison of Cartilage with Temporalis Fascia Tympanoplasty: A Meta-Analysis of Comparative Studies, 15th International congress of Iranian Society of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Nov 2016, Tehran, Iran, Oral Presentation.
   58. The Association of Pro-Inflammatory Cytokines Gene Polymorphism with Meniere’s Disease in Definite Meniere Patient who have Referred to Amiralam Hospital, 2014-15, 15th International congress of Iranian Society of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Nov 2016, Tehran, Iran, Oral Presentation.
   59. Evaluating Efficacy of Intratympanic Dexamethasone Injection on Tinnitus and Comparing with Control Group at Amiralam Hospital (2014-2015), 15th International congress of Iranian Society of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Nov 2016, Tehran, Iran, Oral Presentation.
   60. Phenotype and functional alterations of neutrophils induced by pseudomonas aeruginosa in mice woth chronic supporative otitis media. 9th research day, stanford otolaryngology department, stanford, USA, Oct 2018. Poster presentation.
   61. Enginering a hydrogel drug delivery system for pressure equalization tube replacement. 9th research day, stanford otolaryngology department, stanford, USA, Oct 2018. Poster presentation.
   62. Quantitative assessment of in vitro and in vivo bacterial biofilm growth by flow cytometry. 9th research day, stanford otolaryngology department, stanford, USA, Oct 2018. Poster presentation.
   63. The Role of Neutrophils in Pseudomonas aeruginosa Chronic Suppurative Otitis Media, American Association of Immunologists 2019, Abstract submitted, san diego, May 9-13.
   64. intracranial procedures, dvt risk, nasbs 2019, oral presentation
   65. music-CI submitted AAO-HNS 2019, new orleans, oral
   66. tympanoplasty panel, AAO-HNS 2019, new orleans.
   67. The Role of Neutrophils in Pseudomonas aeruginosa Chronic Suppurative Otitis Media, ARO 2019,
   68. metformin and VS nasbs meeting 2019
   69. Tympanoplasty: Science, Art or Acrobatics. Panel Discussion, American Academy of Otolaryngology, Head and Neck Surgery annual meeting, Sep 2019. Member of Panel. New Orleans, USA.
   70. New advances in Meniers’ patients diagnosis and management. Anzali, Iran, Oct 2019.
   71. Clinical presentation and management of BPPV, 2020, webinar, Tehran, Iran.
   72. Audiology webinar on vestibular system, 2021, member of panel, Tehran, Iran.
   73. How I do it: Stapes surgery. Webinar on otosclerosis, 2021, Tehran, Iran
   74. Facial nerve repair techniques, 2022, Tehran Facial Nerve Symposium.
   75. Facial nerve in vestibular schwannoma surgery, 2022, Tehran Facial Nerve Symposium. Panel discussion.
   76. validity of high fidelity surgical middle ear simulator (SMS): a randomized prospective international rial, American academy of otolaryngology annual meeting, September 2022.
   77. Scientometry on Iranian otology literature. Jan 2023, IFOS meeting, Dubai.
     1. Ear-nose-throat, Head & neck surgery:

      1. Aghamohammadi A, Moazzami K, Rezaei N, Karimi A, Movahedi M, Gharagozlou M, Abdollahzade S, Pouladi N, Kouhi A, Moin M. ENT manifestations in Iranian patients with primary antibody deficiencies. J Laryngol Otol, 2008 Apr;122(4):409-13. Epub 2007 May 25.
      2. Aghamohammadi A, Moin M, Karimi A, Naraghi M, Zandieh F, Isaeian A, Tahaei A, Talaei-Khoei M, Kouhi A, Abdollahzade S, Pouladi N, Heidari G, Amirzargar AA, Rezaei N, Sazgar AA. Immunologic evaluation of patients with recurrent ear, nose, and throat infections. Am J Otolaryngol. 2008 Nov-Dec;29(6):385-92. Epub 2008 Jun 16.
      3. Yazdani Nasrin, Khorsandi Mohammad-Taghi, Rabanni-Anari Mahtab, Bassam Ali, and Kouhi Ali. Nasal vestibular huge keratoacanthoma: an unusual site. Pak J Biol Sci. 2009 Oct 15;12(20):1385-7.
      4. M-T Khorsandi-Ashtiani, M Hasibi, N Yazdani, J A Paydarfar, F Sadri, F Mirashrafi, A Kouhi. Auricular Leishmaniasis Mimicking Squamous Cell Carcinoma. J Laryngol Otol, 2008 Oct 28:1-4. [Epub ahead of print]; 2009; 123, 915–918.
      5. Mojtaba Mohamadi Ardehali, Ali Kouhi, Ali Meighani, Farshid Mahbubi Rad, and Hamed Emami. Temporomandibular Joint Dislocation: new way of reduction against traditional method. Ann Plast Surg 2009; 63: 176–178.
      6. Mohammad-Taghi Khorsandi Ashtiani, Nasrin Yazdani, and Ali Kouhi. Synchronous carcinoma of oral mucosa in the early stage oral tongue squamous cell carcinoma. Oral Oncology 2009; Supplement 3: 144.
      7. Mohammad hossein Dadgarnia, Mohammadhosein Baradaranfar, Nasrin Yazdani, and Ali Kouhi. Oropharyngeal Tuberculosis: an unusual presentation, Acta Medica Iranica, ,2008; 46(6): 521-4.
      8. Masoud Motasaddi Zarandy, Ali Kouhi, Shervin Sharif Kashany, Sohrab Rabiei, Fatemeh Hajimohamadi, and Mahtab Rabbani-Anari. What is expected of the facial nerve in Michel aplasia: Anatomic variation, Skull Base: An interdisciplinary approach, 2011; 21: 449-54.
      9. Mahmoud Sadoughi, and Ali Kouhi. Mastoid bone as a new graft material in rhinoplasty, Am J Rhinol Allergy. 2009 Nov-Dec;23(6):e42-6. Epub 2009 Sep 28.
      10. Ardehali MM, Zarch VV, Joibari ME, Kouhi A. Cephalometric Assessment of Upper Airway Effects on Craniofacial Morphology. Journal of Craniofacial Surgery. 2016 Mar; 27(2): 361-4.
      11. Babak Saedi and Ali Kouhi. Isolated Hydatid Nasolabial Cyst: An Unusual Location. Annals of Tropical Medicine & Parasitology, 2009; 103 (8): 737–40.
      12. Mahmood Sadooghi and Ali Kouhi. A New Approach in Open Rhinoplasty: New Alar Rim Raising Technique. J Otolaryngol Head Neck Surg. 2011 Feb; 40(1):54-7.
      13. Mohammadtaghi Khorsandi Ashtiani, Nasrin Yazdani, Sasan Dabiri Satri, Zahra Mokhtari, and Ali Kouhi. Lateral semicircular canal fenestration for congenital conductive hearing loss: Solution for a dilemma, Otolaryngology–Head and Neck Surgery (2010) 143, 516-520.
      14. Mohammad-Taghi Khorsandi-Ashtiani, Varasteh Vakili Zarch, and Ali Kouhi. Stapes Management in Tympanosclerosis. Acad J Surg, 2014; 1(1): 20-4.
      15. Ali Abbaszadeh-Kasbi, Ali Kouhi, Mohammad Taghi Khorsandi Ashtiani, Mahtab Rabbani Anari, Alireza Karimi Yazdi, Hamed Emami. Conservative versus Surgical Therapy in Managing Patients with Facial Nerve Palsy Due to the Temporal Bone Fracture. Craniomaxillofacial trauma and reconstruction, 2018, epub ahead of publication.
      16. Baradaranfar MH, Khadem J, Taghipoor Zahir S, Kouhi A, Dadgarnia MH, Baradarnfar A. Prevention of adhesion after endoscopic sinus surgery: role of mitomycin C. Acta Med Iran. 2011 Mar; 49(3):131-5.
      17. Yazdi AK, Sazgar AA, Kouhi A., Multicentric giant cell tumor: Metachronous central and peripheral involvement. Ear Nose Throat J. 2012 Jan; 91(1):37-9.

      18. Mohammad Ajalloueyan, Ali Kouhi, Alireza Asgari, Mohammad Salem, and Mahdieh Hasanalifard. Stem cell transplantation in noise induced hearing loss, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology Volume 77, Issue 4, April 2013, Pages 469472

      19. Kouhi A and Ghazavi H. Pneumolabyrinth following Eustachian tube insufflation. Otolaryngol Head Neck Surg. 2013 May; 148(5):889

      1. Alireza Ghajar, Asghar Aghamohammadi, Ali Kouhi, Marzieh Tavakol, Mohsen Afarideh, Hassan Abolhassani. Primary Antibody Deficient Patients and ENT Complication, Frontiers in Immunology 01/2012
      2. Marzieh Tavakol, Ali Kouhi, Hassan Abolhassani, Alireza Ghajar, Mohsen Afarideh, Shervin Shahinpour, Asghar Aghamohammadi. Otological Findings in Pediatric Patients with Hypogammaglobulinemia, Iranian journal of allergy, asthma, and immunology . 2014 Jun;13(3):166-73.

      22. Khatami-Moghadam M1, Khorsandi-Ashtiani MT, Mohagheghi MA, Hasibi M, Kouhi A. Prophylactic antibiotics in otolaryngologic surgeries: from knowledge to practice. Iran J Otorhinolaryngol. 2012 Spring;24(67):79-84.

      1. Mehrdad Hasibi, Sirous Jafari, Seyyed Ali Dehghan Manshadi, Marjan Asadollahi, Mohammadreza Salehi, Varasteh Vakili Zarch, and Ali Kouhi. Efficacy of Intralipid Infusion in Decreasing Amphotericin B Associated Nephrotoxicity in Head and Neck Invasive Fungal Infection, ENT Journal, 2017; 96(2): E18-E22.
      2. Reza Hoseinabadi, Akram Pourbakht, Nasrin Yazdani, Ali Kouhi, Mohammad Kamali, Farzaneh Zamiri Abdollahi, Sadegh Jafarzadeh. The Effects of the Vestibular Rehabilitation on the Benign Paroxysmal Positional Vertigo Recurrence Rate in Patients with Otolith Dysfunction. Journal of Audiology and Otology 2018;jao-2018-00087. Published online: July 19, 2018
      3. Ali Kouhi, Mohammad Taghi Khorsandi Ashthiani, and  Mir Mohammad Jalali, Results of Type I Tympanoplasty Using Fascia with or without Cartilage Reinforcement: 10 Years’ Experience, Iran J Otorhinolaryngol. 2018 Mar; 30(97): 103–106.
      4. Reza Hoseinabadi, Akram Pourbakht, Nasrin Yazdani, Ali Kouhi, Mohammad Kamali. The effects of abnormality of cVEMP and oVEMP on rehabilitation outcomes in patients with idiopathic benign paroxysmal positional vertigo. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2016 Mar;273(3):643-8
      5. Kouhi A, Vakili Zarch V. Double seal technique to obliterate the eustachian tube orifice: a novel method for the treatment of recalcitrant cerebrospinal fluid leak. J Laryngol Otol. 2016 Mar;130(3):321
      6. Ali Kouhi, Varasteh Vakili Zarch, and Ali Pouyan. Risk of Posterior Semi-Circular Canal Trauma in Retro-Sigmoid Approach for Acoustic Neuroma Surgery and Role of Endoscope: an Imaging Study, ENT Journal, 2018; 97(1/2): 24-26.
      7. 29. Mir Mohammad Jalali, Masoud Motasaddi, Ali Kouhi, Sasan Dabiri, Robabeh Soleimani. Comparison of cartilage with temporalis fascia tympanoplasty: A meta-analysis of comparative studies, The Laryngoscope, early view, 9 dec, 2016
      8. Reza Hoseinabadi, Assistant Professor; Akram Pourbakht; Nasrin Yazdani; Ali Kouhi; Mohammad Kamali; Sadegh jafarzade, Otolith dysfunction, vestibular rehabilitation and BPPV recurrence: a 9-month follow-up, European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, in review.

      31.Ali Kouhi, Fatemeh Hajimohammadi, Sasan Dabiri, Amin Amali, Neda Enayati, Sahar Manavi, Niloufar Saeidi, Ziba Bidar, Varasteh Vakili Zarch. Effects of anesthesia with nitrous oxide on tympanoplasty outcomes: a randomized controlled trial. Acta Otolaryngologica, 2017; 18: 1-4.

      1. Sasan Dabiri; Mohammadtaghi Khorsandi ashtiani; Melorina Moharreri; Zahra Mahvi khomami; Ali Kouhi; Nasrin Yazdani. Assessment of the results of side-to-end hypoglossal-facial nerve anastomosis in facial nerve palsy after skull base surgery. European archive of otorhinolaryngology, in review.

      33. Kouhi, Ali; Dabiri, Sasan; Amali, Amin; Yazdani, Nasrin; Baroodabi, Mahboubeh, et al. Study of steroid effects on graft and inner ear outcomes in tympanoplasty: Randomized controlled trial. Ear, Nose & Throat Journal; Vol. 97, Iss. 6,  (Jun 2018): 163-166.

      1. Ali kouhi; saeid Sohrabpour; leila aghaghazvini; sasan Dabiri; Masoud Motasaddi Zarandy; Shahryar Shahab; Sahar Manavi; Niloufar Saeidi; and Nasrin Yazdani. Study of cone beam ct scan accuracy in diagnosis of cholesteatoma. Annals of otolaryngology rhinology; In submission.
      2. Pedram borghei; Mohammad-Taghi Khorsandi Ashtiani; Reyhaneh Heidari; Masoumeh Saeidi; and Ali Kouhi. Fnctionaloutcomes of stapes surgery with titanium and tephlon prosthesis: randomized controlled trial. Journal of otolaryngology studies, in submission.
      3. Ali Kouhi, Sahar Shakeri, Nima Rezaei, Nasrin Yazdani, Maryam Sadr, Arezoo Rezaei, Benyamin Rahmati, Mahsa Mohammad Amoli, and SeyedAmir Sanatkar. The association of pro-inflammatory cytokines gene polymorphism with Meniere’s disease. Annals of Otology, Rhinology, and Laryngology, in submission.
      4. Sasan Dabiri; Mohammadtaghi Khorsandi Ashtiani; Melorina Moharreri; Zahra Mahvi Khomami; Ali Kouhi; Nasrin Yazdani; Pedram Borghei; Kayvan Aghazadeh. Results of End-To-Side Hypoglossal-Facial Nerve Anastomosis in Facial Paralysis after Skull Base Surgery . Iranian Journal of Otorhinolaryngology, Vol.32(3), Serial No.110, May 2020
      5. 38. Ali Kouhi, Mohammadreza Firouzifar, and Sasan Dabiri. Extended Retro/Infralabyrinthine Approach to Cerebellopontine Angle and Internal Auditory Canal, a Radio-Anatomic Study . Otol Neurotol 40:e646 – e652, 2019
      6. Kelly M. Khomtchouk, Ali Kouhi, Anping Xia, Laurent Adonis Bekale, Solange M. Massa, Jolien M. Sweere, Daniel Pletzer, Robert E. Hancock, Paul L. Bollyky, Peter L. Santa Maria. A novel mouse model of chronic suppurative otitis media and its use in preclinical antibiotic evaluation. Science advance, 2020; 6: eabc 1828
      7. Merati, M., Kazemi, M.A., Dabiri, S. And Ali Kouhi.Radiologic evaluation of the mastoid segment of the facial nerve tract in the intact temporal bone. Surg Radiol Anat(2020). 
      8. Kelly Khomtchouk, Layla Joseph, Bohdan Khomtchouk, Ali Kouhi, Solange Massa, Anping Xia, Ievgen Koliesnik, Daniel Pietzer, Paul Bollyky, Peter Luke Santa Maria. Treatment with a neutrophil elastase inhibitor and ofloxacin reduces Pseudomonas aeruginosa burden in a mouse model of chronic suppurative otitis media. Biofilm and Microbioms. Under review
      9. Kelly Khomtchouk, Layla Joseph, Bohdan Khomtchouk, Ali Kouhi, Solange Massa, Anping Xia, Ievgen Koliesnik, Daniel Pietzer, Paul Bollyky, Peter Luke Santa Maria. Treatment with a neutrophil elastase inhibitor and ofloxacin reduces Pseudomonas aeruginosa burden in a mouse model of chronic suppurative otitis media. NPJ Biofilms and Microbiomes, 2021; 7(1): 31.
      10. Ali Kouhi, Sahar Shakeri, Nima Rezaei, Nasrin Yazdani, Maryam Sadr, Arezoo Rezaei, Benyamin Rahmati, Mahsa Mohammad Amoli, and SeyedAmir Sanatkar. The association of pro-inflammatory cytokines gene polymorphism with Meniere’s disease. Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology; 2021; 20(6): 734.
      11. EM Dehkordi, M Shaabani, A Kouhi, M Vahedi. Vibration-induced nystagmus in patients with chronic unilateral Meniere’s disease. Auditory and Vestibular Research, 2021; 30(4): 287-293
      12. Jennifer C Alyono, Yohan Song, Ali Kouhi, Nikolas H Blevins. Postoperative venous thromboembolism after neurotologic surgery. Journal of Neurological Surgery Part B: Skull Base, 2021; 82(3): 378-382.
      13. Timing of surgery following SARS-CoV-2 infection: an international prospective cohort study. Anaesthesia 2021.
      14. Ali kouhi, Anping Xia, Kelly Khomtchouk, Peter Luke Santa Maria. Minimally invasive trans-tympanic eustachian tube occlusion animal model. International journal of oediatric otolaryngology, 2022; 156: 111070.
      15. Mehrdad Hasibi, Ali Asadollahi-Amin, Hashem Sharifian, Mohammad Ali Kazemi, Pershang Nazemi,  Ali Kouhi, Babak Mohajer Iravani, SeyedAhmad SeyedAlinaghi.The Value of Spiral Chest Computed Tomography Scan in the Diagnosis of Asymptomatic Coronavirus Carriers among Paranasal Sinus and Pharynx Surgery Candidates. Int Arch Otorhinolaryngol 2022;26(3):e487–e490 
      16. Azam Nasresfahani, Shayan Dasdar, Nika Kianfar, Masoud Motasaddi Zarandy, Farzad Mobedshahi, Sasan Dabiri, Ali Kouhi. Music appreciation of cochlear implant users versus Normal hearing individuals, Iranian Journal of Otorhinolaryngology. 2022 May; 34(122): 171–179.
      17. A Kouhi, A Swanson, MB Fitzgerald, NH Blevins. Remote intraoperative neural response telemetry: Technique and results in cochlear implant surgery, Otology & Neurotology 2022; 43 (6), 638-642
      18. Shayan Dasdar, Azam Nasresfahani, Nika Kianfar, Masoud Motesadi Zarandi, Farzad Mobedshahi, Sasan Dabiri, Ali Kouhi. Perception of timbre in adult Cochlear implant users: Comparison of Iranian and Western musical instruments. Cochlear Implants International 2023; 24 (1), 27-34
      19. M Motasaddi Zarandy, A Kouhi, H Emami, B Amirzargar, MA Kazemi. Prevalence of otic capsule dehiscence in temporal bone computed tomography scan. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology 2023 Jan;280(1):125-30
      20. Masoud Motesadi Zarandi, Zahra Rabbani, Mahtab Rabbani Anari, Ali Kouhi, Mona Zeinaloo. A study of efficacy of Nigella sativa in treatment of Meniere’s disease: A randomized, placebo controlled clinical trial, Journal of Otology, 2023; epub.
      21. Bahare Khavarghazakani, Mansoureh Adel Ghahraman, Reza Hoseinabadi, Shohreh Jalaie, Ali Kouhi, Nasrin Yazdani. Combining vestibular rehabilitation and noisy galvanic vestibular stimulation for treatment of unilateral vestibulopathy: A Randomized Controlled Trial. Auditory and Vestibular Research, 2023 in publication.
      22. Masoud Motasaddi Zarandi, Shadman Nemati, Ahmad Daneshi, Seyed Basir Hashemi, Ali Eftekharian, Mohsen Rajati, Ali Kouhi, Sevil Nasirmohtaram, Ehsan Kazemnejad Leyli, Maryam Khoshbakht. 10 Top Topics that Neuro-otologists Think General practitioners and Family medicine Specialists Must Know: A Multi-center Study using Delphi method”, ACTA MEDICA IRANICA, accepted for publication.
      23. Bahare Khavarghazalani, Mansoureh Adel Ghahraman, Reza Hoseinabadi, Shohreh Jalaie, Ali Kouhi, Nasrin Yazdani. Combining Vestibular Rehabilitation and Noisy Galvanic Vestibular Stimulation for Treatment of Unilateral Vestibulopathy: A Randomized Controlled Trial. Auditory and Vestibular Research, 2023

      Asthma & Allergy:

      1. Seyied Bahram Mir Said Ghazi, Seyied Hassan Sharifi, Kourosh Goodarzipoor, Asghar Aghamohammadi, Lida Atarod, Nima Rezaei, and Ali Kouhi. The prevalence of asthma among the students (7-18 years old) in Tehran during 2002-2003, Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology June 2004; 3(2): 89-92.
      2. Moin M, Aghamohamadi A, Gharavi MH, Ardestani A, Faghihi mehr A, and Kouhi A. Risk Factors Leading To Hospital Admission Among Asthmatic Children. Int Arch Allergy Immunol. 2008;145(3):244-8. Epub 2007 Oct 4.

       

      Immunodeficiency:

      1. Bahram Mir Saeid Ghazi, Asghar Aghamohammadi, Ali Kouhi, Abolhasan Farhoudi, Mostafa Moin, Nima Rezaei, Parisa Shahriar Dost, Masoud Movahedi, Mohammad Gharagozlou, Zahra Pourpak, Saba Arshi, Fereshteh Yazdani, Lida Atarod, Iraj Mohammad zade, Nasrin Bazargan, Akefeh Ahmadi Afshar, Maryam Mahmoudi, Amir Tahaei. Mortality in primary immunodeficient patients, registered in Iranian primary Immunodeficiency Registry. Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology, March 2004; 3(1): 31-6.
      2. Asghar Aghamohammadi, Abolhasan Farhoudi, Mostafa Moin, Nima Rezaei, Ali Kouhi, Zahra Pourpak, Nima Yaseri, Masoud Movahedi, Mohammad Gharagozlou, Fariborz Zandieh, Fereshteh Yazadni, Saba Arshi, Iraj MohammadZadeh, Bahram MirSaeid Ghazi, Maryam Mahmoudi, Amir Tahaiee, Anna Isaeian. Common Variable Immunodeficiency: Clinical and Immunological features of 65 patients. Clin Diagn Lab Immunol. 2005 Jul; 12(7): 825-32.
      3. Farhoudi A, Aghamohammadi A, Moin M, Rezaei N, Pourpak Z, Movahedi M, Gharagozlou M, Amir Tahaei S, MirSaeid Ghazi B, Mahmoudi M, Kouhi A, Atarod L, Ahmadi Afshar A, Bazargan N, Isaeian A. Distribution of primary immunodeficiency disorders diagnosed in the Children’s Medical Center in Iran. J Investig Allergol Clin Immunol. 2005; 15(3):177-82.
      4. Aghamohammadi A, Parvaneh N, Tirgari F, Mahjoob F, Movahedi M, Gharagozlou M, Mansouri M, Kouhi A, Rezaei N, Webster D. Lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue in common variable immunodeficiency. Leuk Lymphoma, 2006 Feb; 47(2):343-6.
      5. Khodadad A, Aghamohammadi A, Parvaneh N, Rezaei N, Mahjoob F, Bashashati M, Movahedi M, Fazlollahi MR, Zandieh F, Roohi Z, Abdollahzade S, Salavati A, Kouhi A, Talebpour B, Daryani NE. Gastrointestinal Manifestations in Patients with Common Variable Immunodeficiency. Dig Dis Sci. 2007 Nov; 52(11): 2977-2983. Epub 2007 Apr 12.
      6. Mostafa Moin, Asghar Aghamohammadi, Ali Kouhi, Sanaz Tavassoli, Nima Rezaei, Saeid-Reza Ghaffari, Mohammad Gharagozlou, Masoud Movahedi, Zahra Purpak, Fariborz Zandieh, Fereshteh Yazadni, Saba Arshi, Iraj MohammadZadeh, Bahram MirSaeid Ghazi, Maryam Mahmoudi, Anna Isaeian, and Abolhasan Farhoudi. Ataxia-Telangiectasia in Iran: Clinical and laboratory features of 104 patients. Pediatric neurology, 2007; 37(1): 21-8.
      7. Asghar Aghamohammadi, Mostafa Moin, Ali Kouhi, Mohammad-Ali Mohagheghi, Alireza Shirazi, Nima Rezaei, Sanaz Tavassoli, Mahbod Esfahani, Taher Cheraghi, Jila Dastan, Jeanet Nersesian, and Saeid-Reza Ghaffari. Chromosomal Radiosensitivity in Patients with Common Variable Immunodeficiency. Immunobiology. 2008; 213(5):447-54. Epub 2007 Dec 31.

       

       

      Others:

      1. Sima Rafeiyian, Bahram Looti-Shahrokh, Mohammad-Reza Motamedi, Zohreh Karkhaneh-Yousefi, Saied Mojtahedzadeh, and Ali Kouhi. Pulse tissue doppler analysis of tricuspid annular motion in Iranian children. The international journal of cardiovascular imaging. 2006 Jun-Aug;22(3-4):363-7. Epub 2006 Mar 4.
      2. Hossein Vakili, Nazanin Abbasi nezhad, Mohammad Hassan Namazi, Mohammad reza Mo’tamedi, Morteza Safi, Seyedahmad Hassantash, Ali Kouhi. Study of dobutamine stress echocardiography in diagnosis of Coronary Artery Disease in patients with Left Bundle Branch Block, Nezam Pezeshki journal, In submission
      3. Sima Rafeiyian, Saeed Mojtahedzadeh, Manouchehr Hekmat, Nasim Naderi, Rezvan Nobahar, Mohammah Jafar Hashemi, and Ali Kouhi. Supravalvular and Valvular Aortic Stenosis in Heterozygous Familial Hypercholesterolaemia . Med Princ Pract. 2007;16(4):315-7.
      4. Sima Rafeiyian, Manouchehr Hekmat, and Ali Kouhi. Hydatid cyst in a 10-year-old boy: an unusual location. J Teh Univ Heart Ctr, 2009; 4(2): 121-4.
      5. A. Shojaiefard . Z. Khorgami . A. Kouhi . L. Kohan, Surgical management of aneurismal dilation of vein and pseudoaneurysm complicating hemodialysis arteriovenuos fistula, Indian J. Surg. (December 2007) 69:230–236.
   1.