دسته بندی: وبلاگ

تست ABR
وبلاگ
دکتر علی کوهی

تست ABR

تست ABR تست ABR اندازه گیری واکنش بخش هایی از دستگاه عصبی هنگام کارکرد حس شنوایی است. بنابراین مشخص است که از این تست برای

توضیحات بیشتر »