آخرین مقالات

گوش شناگر
وبلاگ

گوش شناگر

گوش شناگر گوش شناگر (swimmer’s ear) عفونتی است در مجرای گوش بیرونی که پرده گوش تا قسمت بیرونی سر را در بر می‌گیرد. این عفونت

ادامه مطلب »