نویسنده: دکتر علی کوهی

بیماری حرکت
وبلاگ
دکتر علی کوهی

بیماری حرکت

بیماری حرکت برخی افراد در سفر زمینی، مسافرت هوایی یا هنگام سفر دریایی دچار حالت تهوع، عرق سرد و شاید سرگیجه می شوند. پس بیماری

توضیحات بیشتر »
آب آمدن از گوش
وبلاگ
دکتر علی کوهی

آب آمدن از گوش

آب آمدن از گوش هر مایعی که از گوش خارج شود، در حکم ترشحات گوش قرار می گیرد. جرم گوش در حقیقت، نوعی روغن است

توضیحات بیشتر »
انواع ترشح گوش
وبلاگ
دکتر علی کوهی

انواع ترشح گوش

انواع ترشح گوش خروج ترشح گوش می تواند نشانه چندین بیماری یا شرایط پزشکی مختلف باشد. از روی نوع ترشح گوش تا حدودی زیادی می

توضیحات بیشتر »
خونریزی گوش
وبلاگ
دکتر علی کوهی

خونریزی گوش

خونریزی گوش عوامل متعددی وجود دارند که می توانند باعث جاری شدن خون از گوش شوند. عفونت گوش و ضربه مستقیم دو عامل مهم ایجاد

توضیحات بیشتر »